Logo NatuurDe Nieuwkoopse wethouder Guus Elkhuizen laat voor zichzelf een woning bouwen in een beschermd natuurgebied De Haeck. De gemeente Nieuwkoop heeft daar haar medewerking aan…

verleend met een wijziging in het bestemmingsplan.

De provincie Zuid-Holland was ten onrechte niet over deze plannen ingelicht en heeft de gemeente hard terecht gewezen. In een brief werd gedreigd met verscherpt toezicht op het ruimtelijk beleid van Nieuwkoop. Dit vanwege het ontbreken van een vertrouwensbasis. Daarop bond de gemeente in en verkleinde het voor bouw bestemde bestemmingsvlak met tweederde. Hierdoor houdt het grootste deel van de tuin van de wethouder daardoor de functie natuurgebied.

De provincie laat weten dat het plan nu voldoet aan de landschappelijke en natuurwaarden van het gebied.