Logo Rechter1Het kort geding dat een groep Nieuwkopers had aangespannen tegen de komst van dertig vluchtelingen in voormalig bejaardenhuis Het Koetshuis is door de rechtbank in Den Haag…

verworpen. De gemeente en Woningstichting Nieuwkoop willen het leegstaande bejaardenhuis gebruiken voor tijdelijke huisvesting van zogenoemde ’statushouders’, ofwel vluchtelingen met een verblijfsvergunning.

Bewoners van appartementen-complex De Hoefslag stapten naar de rechter om deze plannen ongedaan te maken. Vooralsnog dus zonder succes.