Logo Asbest bordNog zo’n 5 procent van de daken in de Utrechtse regio bevat mogelijk asbest. Dat is de conclusie van een inventarisatie van een groot aantal Utrechtse gemeenten. Deze inventarisatie…

werd uitgevoerd in het kader van een regionale samenwerking van de provincie Utrecht, Omgevingsdienst regio Utrecht, de Regionale Uitvoeringsdienst Utrecht en 21 gemeenten. Doel van de samenwerking is een tijdige, liefst duurzame, vervanging van asbestdaken.

Asbest in daken wordt volgens planning door het Rijk in 2024 verboden. In totaal zijn er bijna 500 duizend gebouwen geïnventariseerd, waarvan er ruim 25 duizend mogelijk asbest in de daken hebben. Het gaat uitsluitend om de daken en niet om gevelpanelen of asbest ín gebouwen.