Logo BouwEr liggen nog geen concrete plannen voor de bouw van een nieuwe woonwijk in Maarssen-Dorp. Dat zeggen burgemeester en wethouders van Stichtse Vecht naar aanleiding van…

publicaties in de media dat er weer een nieuwe woonwijk in Maarssen-Dorp komt als de gemeentewerf wordt verplaatst en de waterzuivering wordt afgebroken.

Volgens het college van burgemeester en wethouders wil het waterschap de waterzuivering verplaatsen. Daarover voert het waterschap overleg met de gemeente. Verder praat de gemeenteraad begin volgend jaar over de toekomst van de huidige afvalscheidingstations en kringloopwinkels. Pas als die zaken zijn afgerond wordt gekeken naar mogelijke nieuwe functies van de vrijkomende plaatsen.

Tot op heden ligt er nog geen plan voor de bouw van een nieuwe woonwijk. Omdat er behoefte bestaat aan meer woningen zijn de vrijkomende locaties wel in beeld aldus het college.