Logo Camera toezichtEr komen nog geen camera’s bij het winkelcentrum Tournoysveld in Woerden. Dat schrijft het college van burgemeester en wethouders op vragen van de VVD. Die partij stelde vragen over…

…het cameratoezicht nadat er klachten binnen waren gekomenover jongeren die voor overlast zorgen in en rond het winkelcentrum. Het inzetten van permanent cameratoezicht is volgens het college een te zwaar middel.

Bij het winkelcentrum zijn jongerenwerkers ingezet om de overlast terug te dringen. De winkeliers kunnen wel zelf camera’s inzetten om hun bezittingen te beschermen. De winkeliers krijgen het advies om gezamenlijk vastgestelde huisregels op te hangen bij de ingangen van het winkelcentrum.