Logo Molen De Windhond Woerden Er is nog geen duidelijkheid over de toekomst van de Woerdense korenmolen De Windhond. Dat bleek uit beantwoording van vragen van leden van de commissie ruimte…

door wethouder Margot Stolk. Stolk verving wethouder Ivo ten Hage die eigenlijk over de molen gaat. Volgens Stolk werkt het college aan een aantal scenario’s voor de molen. Een daarvan is het weer laten bewonen van de molen. Tijdens de vergadering bleek dat de VVD daar geen voorstander van is.

Andere partijen zoals Inwonersbelangen en Progressief Woerden kijken daar anders tegen aan. Volgende maand of uiterlijk in maart moeten de verschillende oplossingen die door het college van burgemeester en wethouders zijn bedacht beschikbaar zijn.