Burgemeester en wethouders van Woerden staan positief tegenover experimenten met fietspaden waarin zonnepanelen zijn verwerkt. Dat antwoordt het college op vragen van D66. De partij stelde de vragen naar aanleiding van een fietspad met zonnepanelen dat in Maartensdijk in gebruik is genomen. Volgens het Woerdense college gaat het daar om een proef en duurt het nog zeker drie jaar totdat de resultaten bekend zullen zijn.

D66 stelt voor het om snelfietspad naar Utrecht ook van zonnepanelen te voorzien. Het Woerdense college van B&W blijkt daar nog geen voorstander van omdat de plannen voor de aanleg van de snelfietsroute al in een te ver gevorderd stadium zijn om nu nog de mogelijkheid van het toepassen van zonnepanelen te onderzoeken. Ook het budget voor de aanleg van de snelfietsroute is al toegekend. Verder willen burgemeester en wethouders eerst de resultaten van Maartsendijk afwachten.