Logo Water3In verband met de aanvoer van zoet water naar West Nederland zijn er nog steeds beperkte schuttijden in de sluis van Bodegraven.

Door de extreme droogte van de laatste weken dreigt daar verzilting. Het verzilte water is onder meer schadelijk voor de natuur en de teelt van bollen, fruit, bomen en groente. Momenteel wordt via drie alternatieve aanvoerroutes zoet water vanuit het Amsterdam Rijnkanaal en de Lek naar West Nederland gevoerd. Uiteindelijk komen de drie routes samen in de Oude Rijn. De doorvoer van zoet water gebeurt in grote hoeveelheden. Bij de sluis in Bodegraven passeert circa 6,9 m3 water per seconde. Deze stroom wil het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden zo min mogelijk onderbreken door het schutten.