In het jaarverslag 2021 van de Stichting Noodfonds Vluchtelingenwerk Woerden en omgeving wordt gemeld dat de kas leeg raakt. Het Noodfonds heeft in 2021 tien keer statushouders in Woerden en Oudewater kunnen helpen bij gezinshereniging of de opbouw van hun bestaan in deze gemeenten. Verder heeft het fonds in dat jaar meer giften verstrekt en meer uitgegeven dan in de voorgaande jaren. Dit geeft zorgen, want het Noodfonds is bijna uitgeput. De stichting houdt zich onder andere bezig met de ondersteuning en hereniging van gezinsleden die achtergebleven zijn in het land van herkomst. De stichting wordt vooral gesteund door de kerken in Woerden en Oudewater.