Logo Afsluiting1 Burgemeester Pieter Verhoeve heeft noodmaatregelen getroffen voor de wegen langs de Lange Linschoten in Oudewater. Recent onderzoek heeft uitgewezen dat sommige delen…

van de oevers instabiel zijn. Deze instabiliteit brengt risico’s met zich mee voor de gebruikers van de weg. De gemeente neemt per direct passende maatregelen om de risico’s zoveel mogelijk te beperken. Bob Duindam zegt voor deze kwetsbare delen zo snel mogelijk herstelwerkzaamheden uit te zullen voeren.

Historische dijkweggetjes als de Linschoterzandweg zijn kwetsbaar en niet berekend op veel verkeer of zware voertuigen. Om die reden nam Oudewater een aantal maanden geleden het besluit dat er alleen nog maar bestemmingsverkeer over de weg mag. Voor zowel de Noord- als Zuid-Linschoterzandweg wordt zo snel mogelijk eenrichtingsverkeer ingevoerd.

Foto: Gemeente Oudewater
51 linschoten