Logo DijkinspectieDe dijk en de Noordse dorpsweg in Noorden voldoen weer aan de veiligheidseisen. In 2017 hebben Waterschap Amstel, Gooi en Vecht, Hoogheemraadschap Rijnland en…

gemeente Nieuwkoop opdracht gegeven om de dijk te versterken en de Noordse dorpsweg te verbeteren. Aannemerscombinatie Hakkers Werkendam bv en Mourik Groot Ammers bv zijn in het najaar van 2017 op de Noordse Dorpsweg gestart met het aanbrengen van een damwandconstructie en de reconstructie van de weg.

Op 26 november wordt de Noordse Dorpsweg feestelijk geopend.