De NS Utrecht gaat de service op stations aanpassen met meer online en persoonlijke hulp waar nodig.

Zo wil de NS de service beter laten aansluiten op de wensen van de reizigers die steeds meer zaken online regelen. Op stations zullen het aantal vaste ticketservice balies teruggebracht worden. Daarvoor in de plaats blijven op sommige stations service medewerkers aanwezig in de stationshal en op het perron of krijgen reizigers ondersteuning op afstand via de servicezuil of eigen telefoon. Daarnaast blijft de NS  investeren in de NS-app om de onlinedienstverlening te verbeteren.

In het begin van 2022 wordt er met het doorvoeren van de veranderingen gestart.