De NS heeft een website geopend waarop slachtoffers of nabestaanden van mensen die in de Tweede Wereldoorlog in opdracht van de bezetters door het spoorbedrijf zijn vervoerd, een schadeclaim kunnen indienen.

De Duitsers lieten de NS Joden, Roma en Sinti naar kampen in Amersfoort, Vught en Westerbork vervoeren. In de meeste gevallen keerden zij niet meer terug, omdat ze uiteindelijk in concentratie- of vernietigingskampen om het leven zijn gebracht door de Nazi’s.

De NS noemt deze periode een zwarte bladzijde in de geschiedenis van het bedrijf. Een in januari benoemde commissie heeft een regeling opgesteld om een individuele tegemoetkoming aan overlevenden en directe nabestaanden uit te keren.

Deze commissie is verantwoordelijk voor de daadwerkelijke uitvoering van de regeling. Tot 5 augustus 2020 kunnen aanvragen worden ingediend.