De NS in Utrecht doet op verschillende plaatsen tests om vernielingen met graffiti tegen te gaan. Zo zijn er camera’s geplaatst, sensoren die beweging, geluid van een spuitbus en het vrijkomen van drijfgassen waarnemen en een drone die ingezet wordt om beelden te maken. Aanleiding is een toename van vernieling van de treinen met graffiti. In 2020 is ruim 142.000 m2 graffiti aangebracht op de buitenkant van de treinen. De vernielingen door graffiti kostte heeft de NS in 2020 meer dan 10 miljoen euro gekost.
Ook heeft NS een nieuwe app voor medewerkers ontwikkeld zodat zij bij het zien van graffiti meteen melding kunnen doen.