In de gemeente Oudewater is het resultaat van het nieuwe ontwerp omgevingsvisie met als titel ‘NU: De Toekomst van Oudewater’, gepubliceerd.

De komende 6 weken wil de gemeente graag een reactie van haar inwoners hebben. Wethouder Bob Duindam van ruimtelijke ontwikkeling  zegt blij te zijn met de ontwerp-omgevingsvisie zoals die er nu ligt. Iedereen wil dat Oudewater een gezonde leefomgeving biedt en vitaal blijft voor het behoud van onze scholen en andere voorzieningen, zegt hij verder. Grote opgaven als landbouw transitie, duurzaamheid en klimaat komen aan bod. 

Duindam nodigt iedereen uit de visie te lezen en een reactie te geven.