Logo Computer toetsenbord1De provincie Utrecht gaat via een nulmeting voor de hele provincie in kaart brengen, hoe het gesteld is met de geletterdheid en de digitale vaardigheid van de bevolking. Al enige tijd zijn…

onder meer de bibliotheken actief bezig deze vaardigheden voor mensen die dat willen, te verbeteren. De nulmeting heeft als doel om over een paar jaar te kunnen vaststellen of het beleid en de inspanningen van bibliotheken effect hebben gehad.