Stedin start in februari met het verleggen en vervangen van de kabels en leidingen tussen de werkzaamheden op de Oostdam en de inrit naar het Park Oudeland in Woerden.

De aansluiting van de nieuwe elektriciteitskabels op het bestaande net gebeurt in de toegang naar het Park Oudeland. Daardoor zal deze inrit tijdelijk worden afgesloten. Het voetpad naast de inrit blijft wel beschikbaar.

De Oudelandseweg blijft in twee richtingen te gebruiken. De werkzaamheden starten vandaag en duren zes weken. Ter hoogte van Park Oudeland wordt een tijdelijke oversteekplaats aangelegd.

Tijdens de werkzaamheden worden de overstekende voetgangers begeleid door verkeersregelaars.