Logo Gemeente Woerden 1Tijdens de laatste begrotingsbehandeling heeft de voltallige Woerdense gemeenteraad het college van B & W opgeroepen om snel een omgevingsagenda voor Woerden te…

maken. In de omgevingsagenda staat de inzet van Woerden voor de ruimtelijke inrichting in de komende 10 tot 20 jaar. Woerden heeft veel te bieden en om aantrekkelijk te blijven heeft de stad ook vragen. Woerden kan niet alles alleen realiseren, het Rijk en de Provincie zullen daar een aandeel in moeten leveren.

Een duidelijke agenda geeft richting aan de lobby en onderhandelingen bij het opstellen van de gemeentelijke omgevingsvisie. Deze moet in 2021 klaar zijn.