Logo Gemeente UtrechtDe gemeente Utrecht heeft in samenwerking met bewoners de omgevingsvisie Vleuten-De Meern vastgesteld en legt deze nu ter inzage tot 8 juni 2017. Na de zomer kan de…

visie ter vaststelling aan de gemeenteraad worden aangeboden.

In de omgevingsvisie heeft de wijk aangegeven wat behouden moet worden en wat mogelijke ontwikkelingen zijn. Bewoners willen een fijne woon- en werkomgeving met voldoende groen. Ze willen elkaar makkelijk kunnen ontmoeten en zich prettig kunnen verplaatsen.

Een omgevingsvisie is onderdeel van de omgevingswet die de komende jaren in Nederland wordt ingevoerd om regelingen op het gebied van ruimtelijke ordening en leefomgeving te bundelen en te vereenvoudigen.