Logo GezochtJoop en Jeanne van Munster zoeken de mensen die Joop vorige week woensdag in Reeuwijk ternauwernood hebben gered. De 76-jarige Joop reed samen met zij vrouw op de fiets op dePlatteweg…

terwijl hij door een auto van de weg werd gereden. De auto haalde wandelaars in en ging daarbij zo ruim om de wandelaars heen dat Joop alleen nog maar de berm in kon sturen, het water in reed en er niet meer uit kon komen. Jeanne probeerde hem te redden.

Een meisje van een jaar of zestien en een man schoten te hulp. Met z’n drieën trokken ze Joop op de kant. Het echtpaar was zo ontdaan dat ze vergaten de namen van de redders te vragen. Maar willen hen graag nog eens bedanken en hopen dat de man en het meisje zich melden.