Logo Gemeente GoudaOnder leiding van formateur Van Schelven is zaterdag 17 september in Gouda besloten om een zakencoalitie te vormen. Die moet gedurende de periode tot de volgende gemeenteraadsverkiezingen…

het stadsbestuur behartigen.

In het te vormen college van burgemeester en wethouders zullen wethouders van zes partijen plaatsnemen: D66, PvdA, Gouda Positief, ChristenUnie, CDA en GroenLinks. De SGP zal deze coalitie mede vorm geven.

De coalitie kan rekenen op 26 zetels in de Goudse gemeenteraad en heeft daarmee een zeer ruime meerderheid. De partijen hebben besloten om te werken met een beknopt actieprogramma als leidraad voor de samenwerking. Daarin zijn de belangrijkste onderwerpen voor de resterende bestuursperiode verwoord.