De gemeente Woerden heeft nog steeds het voornemen het onderhoudscontract van het nieuwe gemeentehuis aan aannemersbedrijf BAM te gunnen.

Dit meldt B&W in een brief aan de gemeenteraad over de voortgang van de oplevering van het duurzaam gerenoveerde gemeentehuis. Gezien het lopende conflict met BAM over de te late oplevering wordt dit door het gemeentebestuur een opmerkelijk voornemen genoemd.

Als argument hiervoor wordt gesteld dat BAM bij de Europese aanbesteding in 2017 een vrijblijvende adequate en passende aanbieding heeft gedaan.

Het college vindt het bovendien erg prettig om het onderhoud onder te brengen bij de partij die het pand heeft gebouwd. De gemeente is momenteel met BAM in gesprek om de onderhoudsfase vanaf 16 april 2020 te kunnen implementeren.