Logo VerkeerslichtDe in Houten gevestigde onderneming Vialis, onderdeel van de Volker Wessels groep, is voor Woerden en andere gemeenten in de provincie Utrecht belast met het onderhoud en…

de instandhouding van de openbare verlichting en verkeersregelinstallaties. Het onderhoudscontract start in 1 april 2019 en heeft een duur van 4 jaar, met optioneel twee maal één jaar verlenging. Volgens Vialis verstevigt het contract de ingezette samenwerking tussen wegbeheerders in de regio Utrecht. Het is gezamenlijk op de markt gezet door de provincie Utrecht en gemeenten Utrecht, Houten en Woerden. Er wordt als gelijkwaardige partners samengewerkt in plaats van de traditionele opdrachtgever-opdrachtnemer-relatie, waarbij er wordt gedacht in elkaars belangen.