Logo Wijkplatform Schilderskwartier 1 Onderhoud aan groen en wegen in de wijk Schilderskwartier in Woerden scoort onder de maat. Dat bleek tijdens de wijkschouw. Voorzitter van het wijkplatform…

Theo Streng zegt tegen RPL, dat op veel plaatsen onkruid staat. Streng heeft begrip voor het beperkte onderhoudsbudget van de gemeente maar ziet daardoor de wijk wel verloederen. Ook het maaien van kades langs de Grecht door het waterschap laat volgens hem te wensen over.

Uit onderzoek door het wijkplatform blijkt dat veel wegen vol met kuilen zitten. Dat probleem zou worden veroorzaakt door een kapotte riolering waardoor zand wegspoelt. Dat is in Woerden een veel voorkomend probleem. Als het om herstel gaat, moet het Schilderskwartier in de rij met wachtende wijken aansluiten.