De gemeente Bodegraven-Reeuwijk start deze maand met de voorbereidingen van de herinrichting aan de Noordstraat. De herinrichting wordt gecombineerd met groot onderhoud aan de weg.

Op 5 maart is het definitieve ontwerp vastgesteld door het college van B&W. In het plan is een aantal wijzigingen doorgevoerd ten behoeve van de verkeersveiligheid. Zo worden de kruisingen in de weg aangepast. Daarnaast wordt de weg over de gehele straat gelijk getrokken naar 5,20m breed, passend bij de 30km per uur inrichting.

Vooruitlopend op de start van de gemeentelijke werkzaamheden vervangen Stedin en Oasen delen van het energie- en waternet. De huisaansluitingen worden hierbij ook opnieuw aangesloten.

Als alles volgens planning verloopt starten de herinrichtingswerkzaamheden in de zomer van dit jaar.