Logo verkeersdrukteDe gezamenlijke ondernemers-verenigingen van Woerden verwijzen de onlangs gepresenteerde verkeersvisie van de gemeente naar de prullenbak. De ondernemers vinden dat door hen…

tijdens vergaderingen aangedragen oplossingen zijn veralgemeniseerd of afgezwakt tot een meet- of aandachtspunt. Dat schrijven ze in een brief aan het college van burgemeester en wethouders.

Ze vinden dat er geen spraken is van een visie omdat er geen toekomstbeeld wordt geschetst. De verkeersplannen zouden alleen zeer ruim interpreteerbare ambities bevatten. De ondernemers zijn van mening dat het maken van de plannen dan ook nog niet is afgerond.