Logo File 2De gezamenlijke ondernemersverenigingen van Woerden voelen zich gepasseerd bij de presentatie van de verkeersvisie van de gemeente Woerden. In een brief aan het college…

van burgemeester en wethouders schrijven ze verbaasd te zijn dat de visie eerst aan de pers is gepresenteerd en pas daarna met de ondernemers inhoudelijk is besproken.

Uit een e-mailwisseling tussen de beleidsadviseur verkeer van de gemeente Woerden en de ondernemers blijkt dat de opstellers van de verkeersvisie van mening zijn aan de opdracht zoals die door de gemeenteraad was bedoeld, is voldaan. De ondernemers vatten die e-mail samen als: ‘dank voor de geleverde inspanningen, maar wij doen er helemaal niets mee’.

De ondernemers zeggen desondanks hun stem te blijven laten horen.