Logo POVW Zo’n 40 ondernemers uit de gemeente Woerden hebben tijdens een bijeenkomst van het Platform Ondernemers Verenigingen Woerden, gebrainstormd over Woerden…

in 2030. Aan de hand van verschillende scenario’s is geprobeerd input te leveren voor de verkiezingsprogramma’s voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2018. Er is onder meer gesproken over zaken als werkgelegenheid, bedrijvigheid, winkelen, wonen, mobiliteit en duurzaamheid.

Eind deze maand is er nog een bijeenkomst. Het resultaat van de bijeenkomsten wordt in juni aan de gemeenteraad aangeboden.