Logo POVW Het Platform Ondernemersverenigingen Woerden (POVW) heeft een stevige visie op Woerden neergezet. Deze visie is door ondernemend Woerden opgesteld met…

 

ondersteuning van de gemeente en onderzoeksbureau BRO. De 3 speerpunten zijn, Woerden is de recreatieve hotspot van Het Groene Hart, Woerden is een zeer aantrekkelijke woonstad en Woerden heeft vitale werklocaties. De recreatieve hotspot komt vooral in de binnenstad en dat combineer dat met de kwaliteiten van het landelijk gebied dan vormt dat een aantrekkelijk product. De aantrekkelijke woonstad is een koerslijn die samenhangt met de centrale ligging van Woerden en de regionale woningbouwopgaven, en de nadruk voor de vitale werklocaties ligt op kwaliteit in plaats van kwantiteit. Voor de huidige kantorenwijk Middelland ligt er een belangrijke transformatieopgave waar bij uitstek nieuwe vormen van wonen en werken geïntegreerd kunnen worden.

Foto: Foto: PR
26-visie