Logo kernkrachtKernKracht, een belangenorganisatie ter bevordering van psychische, sociale en maatschappelijke gezondheid, is onderscheiden door de gemeente Gouda. Zij kreeg van de Goudse…

wethouder Corine Dijkstra het NOV-Keurmerk Vrijwillige Inzet Goed Geregeld van de Vereniging Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk (NOV). De onderscheiding is vier jaar geldig.

De NOV kent de landelijke kwaliteitsonderscheiding Goed Geregeld toe aan vrijwilligersorganisaties en maatschappelijke instellingen die met hun vrijwilligersbeleid voldoen aan hun kwaliteitscriteria.