In Harmelen hebben de Woerdense schoolbesturen en de gemeente een overeenkomst getekend over onderwijshuisvesting. Hierin is vastgelegd dat alle ruim dertig…

schoolgebouwen van het basis- en voortgezet onderwijs de komende veertig jaar zullen worden vernieuwd.

Het kan gaan om nieuwbouw, renovatie, uitbreiding, verhuizing naar een ander gebouw of om een combinatie hiervan.
Zo weten de scholen en gemeente van tevoren welke gebouwen vernieuwd gaan worden en wat dat ongeveer gaat kosten.

Om dit mogelijk te maken, zal de gemeente haar budget voor onderwijshuisvesting vanaf 2023 jaarlijks met ongeveer één procent verhogen.

Foto: Gemeente Woerden
05 ondertekening