Logo DrainageOp de Proefboerderij Zegveld is gebleken dat het experiment met pompgestuurde onderwaterdrains succesvol is. Ondanks de droogte van de laatste tijd blijft de grondwaterstand met…

deze geavanceerde toepassing van onderwaterdrains op peil. Er wordt met pompgestuurde onderwaterdrains bekeken of met actief sturen de grondwaterstand op 40 à 45 centimeter beneden maaiveld gehouden kan worden.

In een vervolgproject wordt gekeken of de aansturing van de pompgestuurde onderwaterdrains te verfijnen is,  door te reageren op het vochtgehalte van de bodem in plaats van de grondwaterstand. De inzet is om hiermee bodemdaling en CO2-emissie verder te verminderen.