Logo Gemeente Woerden 2In de nieuwe onderwijsagenda 2017- 2018 is de rol van gemeente en onderwijs bepaald door het vaststellen van een aantal speerpunten. Dat zijn maatschappij, economie, zorg…

en huisvesting. Ook speelt de gemeente een rol in cultuur- en natuureducatie en in bij het bewegingsonderwijs.

Tevens staat het proces tussen school en arbeidsmarkt nog op de rol zodat de verbinding tussen onderwijs en arbeidsmarkt beter op elkaar aansluit. Het doel is dat jongeren opgroeien tot zelfredzame inwoners.

De gesprekken tussen gemeente en onderwijs zijn nog volop aan de gang. Na de zomervakantie wordt verder overlegd, ook met maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven, met als doel te komen tot een gezamenlijke visie over het onderwijs in Woerden.