Op donderdag 17 oktober 2019 komen ruim 50 medewerkers uit het voortgezet- en middelbaar beroepsonderwijs van de regio Utrecht samen om zich te verdiepen in het thema seksualiteit.

De masterclass wordt georganiseerd door GGD regio Utrecht (GGDrU) en gemeente Utrecht om seksuele vorming opnieuw onder de aandacht te brengen in het voortgezet onderwijs (VO).

Tijdens deze bijeenkomst komen diverse kwesties aan bod, zoals hoe ga je met leerlingen in gesprek en welke invloed hebben je eigen normen en waarden op jouw boodschap over seksualiteit.

Iedere school is sinds 2012 verplicht aandacht te besteden aan relaties en seksualiteit, de manier waarop zij dit doen is aan hen. De GGD regio Utrecht kan scholen in het voortgezet onderwijs hierin kosteloos ondersteunen.