De ANBO heeft onderzoek gedaan naar internetbankieren onder ouderen. Daaruit blijkt dat meer dan 10% van de ouderen niet aan internetbankieren doen, terwijl ze wel over een computer beschikken en online actief zijn.

Bijna de helft doet dit niet omdat men internetbankieren niet veilig vindt. Meer dan de helft (54%) wil zelfs met aangeboden hulp niet overstappen naar internetbankieren. Voor de Nederlandse oudere is contant geld dan ook van cruciaal belang.

Bijna driekwart van de ouderen (73,5%) beschikt naast een computer ook over een tablet of smartphone; hiervan heeft ruim driekwart ook de app van hun bank op het apparaat geïnstalleerd.

Minder dan een derde van de tablet/smartphone-gebruikers betaalt mobiel. En meer dan de helft van de niet-gebruikers doet dat omdat zij de app niet veilig vinden.