Er komt een onderzoek naar de haalbaarheid van een fietsenstalling in het centrum van Woerden. De gemeenteraad nam een motie van ChristenUnie/SGP, Progressief Woerden en STERK Woerden aan waarin wordt opgeroepen om dat onderzoek uit te voeren.

Pas als duidelijk is dat een bewaakte of onbewaakte fietsenstalling haalbaar is gaat worden gekeken naar hoe die fietsenstalling er dan moet komen. In Woerden centrum was in het verleden al eens een bewaakte fietsenstalling maar die verdween omdat er weinig gebruik van werd gemaakt.

De motie roept verder op om in samenspraak met ondernemers en binnenstadsbewoners te onderzoeken op welke wijze de fietsen zoveel mogelijk ‘op eigen grond’ kunnen worden gestald. Dat moet bijdragen aan een minder rommelig straatbeeld.