Gemeente Woerden en Combinatie Investerings Groep Vastgoed BV gaan onderzoeken of het haalbaar is om het kantoorgebouw aan De Bleek 1/1a te slopen om hier woningen te bouwen. Beide partijen hebben hiervoor begin december een intentieovereenkomst gesloten.

Herontwikkeling van kantoorpand naar woningbouw past binnen de Structuurvisie Middelland-Noord. Hierin staat dat Middelland-Noord zal worden omgevormd tot een gemengd stedelijk woongebied met ruimte voor zo’n 1.800 tot 2.400 woningen.

Inmiddels zijn er voor diverse kantoorpanden in dit gebied woningbouwplannen in de maak. Het verst gevorderd zijn de plannen op de locatie van het voormalige FNV-kantoor aan de Houttuinlaan. De bouw op deze locatie begint naar verwachting in de loop van 2021.

Foto: Gemeente Woerden