Op het Veenweide Innovatiecentrum, ofwel de proefboerderij in Zegveld, wordt onderzoek gedaan waarbij klei in de bodem wordt gebracht om het veen te behouden. Bij het verdwijnen van veengrond komt CO2 vrij.

Door klei in de bodem te brengen, kan afbraak van veen mogelijk worden vertraagd of voorkomen worden, waardoor die aanpak een bijdrage aan vermindering van de CO2-productie kan betekenen.

Om inzicht te krijgen in hoe snel verschillende kleisoorten in de veenbodem doordringen wordt ook onderzoek in het veld uitgevoerd. Bij het onderzoek wordt ook rekening gehouden met zaken als het beweiden met koeien, berijden met machines en het weer.