Logo Bom 2Duikers onderzoeken vanaf vandaag het water van de Gekanaliseerde Hollandse IJssel op mogelijke explosieven. Nabij de machinefabriek in Oudewater kunnen mogelijk niet gesprongen…

explosieven aanwezig zijn in de rivier. De werkzaamheden duren ongeveer 5 dagen, als er niets wordt gevonden. 

 

Als er wel explosieven worden gevonden worden deze verwijderd en onschadelijk gemaakt. Dit is nodig om geplande baggerwerkzaamheden veilig te laten verlopen. De Stichtse Rijnlanden gaat vanaf 1 augustus 2017 de Gekanaliseerde Hollandsche IJssel en de Doorslag tussen Gouda en Nieuwegein de komende jaren opknappen, te beginnen met baggeren.

Tijdens de duikwerkzaamheden is aan een duikvlag te zien dat er duikers bezig zijn. Gedurende de duikwerkzaamheden kan de scheepvaart enige oponthoud ondervinden. Dat zal nooit meer zijn dan maximaal 1 uur.