Logo Brug4Het onderzoek naar het nut en de noodzaak van een vierde Rijnbrug is afgerond. Volgens het onderzoek is de vierde Rijnbrug noodzakelijk om het centrum van Bodegraven te kunnen…

ontwikkelen tot een compact winkelcentrum. Het onderzoek is uitgevoerd naar aanleiding van een motie die Burgerbelangen, VVD en PvdA op 23 november 2016 hebben ingediend.

In het rapport wordt gesteld dat het eigenlijk om een tweede Rijnbrug gaat omdat de Burgemeester Crolesbrug en Broekvelderbrug niet gebruikt worden om in het centrum te komen. De brug in het centrum is onveilig omdat snel en langzaam verkeer allemaal gebruik maken van dezelfde brug. Hoe de fiets- en voetgangersbrug er uit komt te zien, wie de brug gaat bedienen en wat de brug gaat kosten is allemaal nog niet bekend.