Logo ParkeermeterIn acht van de dertien parkeerrayons rond de binnenstad gaat de gemeente Utrecht aan bewoners en ondernemers vragen, of er draagvlak is voor betaald parkeren op zondag tussen…

twaalf en zes uur ‘s middags. Momenteel geldt betaald parkeren in deze parkeerrayons van maandag tot en met zaterdag van 09.00 tot 23.00 uur. Op zondag is de parkeerdruk in deze rayons 80 procent of hoger. Betaald parkeren is een manier om deze druk te verlagen.

Deze week ontvangen 18.000 adressen de uitnodiging hun stem online uit te brengen. Stemmen is mogelijk tot 20 december. In de parkeerrayons waar meer dan de helft van de respondenten vóór stemt, worden de venstertijden voor betaald parkeren per 1 maart 2018 uitgebreid.