De rekenkamercommissie laat een onderzoek instellen naar duurzaam inkopen door de gemeente Woerden. Het doel van het onderzoek is zichtbaar te maken hoe de gemeente omgaat met duurzaam inkopen en wat er mogelijk is om de komende (bestuurs)periode tot betere resultaten te komen.

Het onderzoek wordt uitgevoerd door managementbureau Twynstra Gudde. Naar verwachting start men binnenkort met interviews en groepsgesprekken met verantwoordelijke ambtenaren, afdelingshoofden, de portefeuillehouder en de gemeentesecretaris. Vervolgens wordt een groepsgesprek georganiseerd met een vertegenwoordiging van de raadsleden.

Vanaf april stelt Twynstra Gudde het conceptrapport op. Voor juni presenteert de rekenkamercommissie, in samenwerking met het managementbureau, het onderzoek aan de raad en overige betrokkenen.