De gemeente Woerden gaat onderzoeken of er mogelijkheden zijn om het Stadsmuseum uit te breiden. Hiervoor is de vrijgekomen begane grond van de voormalige Mariaschool aan de Havenstraat in beeld.

Ook wordt gekeken naar een mogelijke verbinding tussen Stadsmuseum en Mariaschool door de kerktuin. Horeca en/of (sociale) woningbouw op het naastgelegen parkeerterrein aan de Groenendael maken ook deel uit van de studie.

Stadsmuseum, GroenWest (eigenaar van het pand) en het bestuur van de Hervormde Kerk worden nauw bij het onderzoek betrokken. Het vraagstuk is complex, onder andere omdat er veel eigenaren bij zijn betrokken en het om een gebied gaat met archeologische waarden.

Eventuele woningbouw zal zorgvuldig moeten worden ingepast. In het eerste kwartaal van 2020 moet duidelijk zijn of uitbreiding van het Stadsmuseum kansrijk is.