“Uiterst ongelukkig”. Zo noemt wethouder Bas Lont van gemeente Oudewater de niet of onjuist verwerkte raadsbesluiten in de vastgestelde begroting voor 2019 en volgende jaren. Deze onzorgvuldigheden leiden tot een tekort op de lopende gemeentebegroting.

De omvang daarvan valt nog niet vast te stellen. Er komt een onderzoek naar hoe dit heeft kunnen gebeuren. Over de uitkomst brengen burgemeester en wethouders verslag uit aan de gemeenteraad.

“De gemeenteraad moet erop kunnen vertrouwen dat zijn besluiten goed en volledig worden verwerkt. Dat is in een aantal gevallen niet gebeurd, waaronder de inning van onroerendezaakbelasting en de kosten van het Masterplan Binnenstad. We laten nu onderzoeken hoe dat is gekomen, of er nog meer zaken missen en – belangrijker nog – hoe we dit in de toekomst kunnen voorkomen”, aldus Lont. Zodra B&W alle financiële gevolgen in beeld hebben, doen zij nog voor de zomer een voorstel over hoe zij hiermee om willen gaan. Daarover zal de gemeenteraad zich dan op 11 juli uitspreken.