De ouderenbond ANBO in Woerden vindt dat het kabinet per direct onafhankelijk onderzoek moet laten doen naar de huidige oversterfte.

De bond werkt hierin samen met andere ouderenorganisaties. De afgelopen maanden zijn veel meer mensen overleden dan normaal in deze periode. Ook was de oversterfte in Nederland hoger dan in omringende landen met dezelfde vaccinatiegraad. In alle leeftijdsgroepen stierven meer mensen dan verwacht, maar de stijging is het grootst in de leeftijdsgroepen boven de 65 jaar, blijkt uit cijfers van het CBS. De makkelijke conclusie is dat de oversterfte komt door corona, maar uit de RIVM-statistieken blijkt dat dat maar een deel kan verklaren zeggen de organisaties.

Zij willen weten of de uitgestelde zorg of factoren als eenzaamheid hierbij meespelen.