Logo Aangepast SportenDe gemeente Bodegraven-Reeuwijk neemt samen met de gemeenten Zuidplas, Gouda en Waddinxveen deel aan het door het ministerie gesubsidieerd project Grenzeloos Actief.

Het doel is het in kaart brengen van de behoefte aan een passend sportaanbod voor inwoners met een beperking. Fonds Gehandicaptensport heeft hiervoor de app: Uniek Sporten ontwikkeld.

Studenten van de Haagse Hogeschool gaan in 19 gemeenten de straat op om de wensen, behoeftes en drempels op het gebied van aangepast sporten inzichtelijk te maken en gaan per gemeente een activiteit organiseren om de Uniek Sporten app onder de aandacht te brengen.