Logo Nieuwkoopse Plassen Natuurmonumenten start een onderzoek naar rechte rijen bomen bij de Nieuwkoopse Plassen, in vaktaal scheipoten. Dit om te kijken of de bomenrijen goed worden…

beheerd. Door dit onderzoek moet blijken of de scheipoten van cultuurhistorische waarde zijn. Sommige bomen zijn geplant in de 19e eeuw en bedoelt om de grenzen tussen gebieden aan te tonen.

Foto: Jochem Smeding
Onderzoek naar de scheipoten bij de Nieuwkoopse Plassen
Persfoto Scheipoten