Logo DepressiefVoor het eerst wordt onderzocht hoe voorkomen kan worden dat behandelde jongeren terugvallen naar angsten en depressies. Het onderzoek vindt plaats aan de Universiteit Utrecht.

Naar schatting worden er jaarlijks zo’n 20.000 jongeren in de leeftijd van 12 tot 23 jaar behandeld aan angststoornissen en depressies. Niet minder dan 60% van deze jongeren valt binnen drie jaar terug. Voor die terugval was tot nu toe nauwelijks aandacht.

Naast informatie van ervaringsdeskundigen zal ook informatie worden verzameld via een app. Deelnemende jongeren geven via die app informatie over aspecten als hoe zij zich voelen, wat ze aan het doen zijn en of ze goed geslapen hebben. Daarnaast zal ook behandeling worden aangeboden, onder meer in chatgroepen gericht op bijvoorbeeld positief denken.

Voor dit onderzoek is voor zeven jaar een subsidie verleend.