Het college van B&W Woerden geeft financiƫle ondersteuning aan zalencentrum de Schulenburch in Kamerik bij het beheersen van de gevolgen van de coronamaatregelen. Verder wordt onderzocht wat de mogelijkheden zijn voor de toekomst van de Schulenburch op middellange en lange termijn.

Dit antwoordt het gemeentebestuur op vragen van de ChristenUnie-SGP, die zich zorgen maakt over de toekomst van het zalencentrum. Er gaat gekeken worden naar de actuele behoefte aan maatschappelijke accommodaties binnen Kamerik. Daarbij neemt het college de behoefte van de inwoners van Kamerik als uitgangspunt.