Het platform ‘Groene Hart Werkt’ doet onderzoek naar de belangstelling voor waterstof als alternatieve energiebron. Tien gemeentes waaronder Woerden, werken in het platform samen. De uitkomsten van het onderzoek moeten duidelijk maken welke initiatieven op het gebied van waterstof aan elkaar te verbinden zijn of welke kunnen worden versterkt.

Waterstof wordt volgens het platform gezien als een belangrijke energiedrager om een klimaat neutrale maatschappij tot stand te brengen. Het zou bijvoorbeeld kunnen worden gebruikt ter verduurzaming van zwaar transport, de industrie en de gebouwde omgeving, maar ook als een manier om duurzaam opgewekte energie op te slaan.

Het onderzoek van het platform wordt gehouden onder bedrijven.